Pár riadkov
o projekte

Aký je príbeh tohto projektu?

Viac o tomto projekte sa dočítate v článku, ktorý som písal k redesignu ako takému.

Obecný web - Rovinka